Felaktiga utbetalningar

By 11 april, 2023RSS_SRF-konsult

Ekonomistyrningsverket (ESV) bedömer att omkring 2 procent av de totala utbetalningarna från de statliga välfärdssystemen var felaktiga under 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply