Inflationstakt sjunker

By 20 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en nedgång i inflationstakten enligt KPI från 12,3 procent i december 2022 till 11,7 procent i januari 2023 bland annat på grund av sjunkande elpriser.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply