Arbetsmiljö och digitalisering

By 15 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverkets studie av vårdinsatser på distans visar på både möjligheter och utmaningar. Nu startas en treårig utvecklingsinsats för att få mer kunskap om digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply