Skattereduktion inventarier

By 30 januari, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket förtydligar förutsättningarna kring när rätt till skattereduktion för inventarier som anskaffades 2021 föreligger även för egentillverkade inventarier samt beskrivningen av funktionell enhet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply