Moms vid trepartshandel

By 23 januari, 2023RSS_SRF-konsult

EU-domstolen fastslår krav på uppgift om ”omvänd betalningsskyldighet” på mellanmannens faktura vid trepartshandel för att dennes transaktion ska vara undantagen från mervärdesskatt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply