Utbetalning av elstöd

By 19 januari, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen ger Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader nov -dec 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply