Arbetsoförmåga

By 2 januari, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen förlänger den tillfälliga reglering gällande prövning efter dag 180 i sjukperioden av arbetsförmågan som skjutits upp på grund av effekter av sjukdomen covid-19 året ut.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply