AF prognos

By 14 december, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsförmedlingen (AF) gör bedömningen att det blir ökad arbetslöshet under 2023, vilken ändå bromsas av en historiskt hög brist på arbetskraft.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply