Antal sjukdagar

By 6 december, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten- (SCB) rapporterar att antalet sjukdagar under sjuklöneperioder i kvartal 3 2022 var 1,81 per anställd, en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply