Sjunkande priser

By 28 november, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,5% lägre  producentprisindex i oktober jämfört med september 2022. I jämförelse med föregående år har det dock ökat med 18,7 procent.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply