Idéburna organisationer

By 23 november, 2022RSS_SRF-konsult

Kammarkollegiet kommer från och med den 1 januari 2023 ge idéburna organisationer, exempelvis stiftelser, möjlighet att vara med i ett frivilligt register för att bli bättre synliggjorda.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply