Ersättning vid bankbedrägeri

By 14 november, 2022RSS_SRF-konsult

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har fattat vägledande beslut gällande förlustbärandet när en konsument varit grovt oaktsam vid skydd av  personliga koder i samband med bankbedrägeri.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply