Riskfylld arbetsmiljö

By 31 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare inom riskfyllda branscher. Av de inspekterade arbetsplatserna fick drygt 8 av 10 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply