Dyster prognos

By 31 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade Finansdepartementets prognos om hög inflation, stigande räntor och att svensk ekonomi kommer att befinna sig  i en lågkonjunktur 2023.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply