Näringslivets omsättning ökar

By 19 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Tillväxtverkets rapport visar växande svenskt BNP och total sysselsättning under Q2 2022, med ovanligt hög inflation. Privata näringslivet omsättning ökade med nästan 9 procent, jämfört med förra året.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply