Nedsatt skatt för el

By 17 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstols bedömning gör att huvudsaklighetsprincip inte längre är en förutsättning för nedsatt skatt för el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply