Höjda avgifter

By 3 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Avgifterna för omställningsförsäkringarna till TRR (Tjänstemän) och TSL (Arbetare) höjs från och med den 1 oktober 2022 med anledning av ändrade huvudavtal och ändringar i LAS.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply