Rättegångskostnader

By 15 september, 2022RSS_SRF-konsult

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning angående rättegångskostnader utifrån en dom då en gäldenär ansågs ha orsakat en onödig rättegång i hovrätten.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply