Rekonstruktionsplan

By 5 september, 2022RSS_SRF-konsult

Skatteverkets vägledning för avräkning efter ackord vid företagsrekonstruktion uppdateras utifrån lagändringar gällande från och med 1 augusti 2022 om skatter och avgifter i en rekonstruktionsplan.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply