Prisanalys

By 1 september, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen har gett Konjunkturinstitutet (KI) i uppdrag att analysera hur priserna i olika branscher har ökat i förhållande till kostnaderna. KI ska själva avgöra vilka branscher som ska omfattas av analysen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply