Betalningsbalansen

By 1 september, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökad import av varor och tjänster som medför att Sveriges bytesbalans har försvagats. Det är framförallt inom tjänstebranschen som det skett en minskning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply