Nya hållbarhetsregler

By 25 augusti, 2022RSS_SRF-konsult

Finansinspektionen om nya hållbarhetsregler som trätt i kraft på finansmarknaden – dels genom delegerade EU-förordningar, dels genom ändringar i vissa av FI:s föreskrifter.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply