Ny BAS kontoplan

By 25 augusti, 2022RSS_SRF-konsult

BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen och det första delprojektet som avser konton för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader är ute på remiss.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply