Pandemi och hållbarhet

By 17 augusti, 2022RSS_SRF-konsult

Kommerskollegiums analys av EU-ländernas anmälningar av regler under det gångna året visar att pandemin fortsatte att prägla EU-ländernas åtgärder när det gäller reglering av produkter under 2021 samt åtgärder med syfte att främja hållbarhet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply