Räntehöjning

By 30 juni, 2022RSS_SRF-konsult

Riksbanken har beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Prognosen är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply