Statlig e-leg

By 21 juni, 2022RSS_SRF-konsult

DIGG har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet av en statlig e-legitimation. Uppdraget ska rapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply