Personuppgiftshantering

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu publicerat en rapport som redovisar de över 2 600 klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Den vanligaste typen av klagomål rör enskildas rättigheter.
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply