Ökad samverkan

Regeringen lägger förslag om ökad samverkan för brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen,  banker, och tillsynsmyndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply