Producentpriser i april

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om ett stigande producentprisindex, 1,2 procent i april jämfört med mars. Jämfört med april 2021 har producentprisindex ökat med 23,8 procent (24,5 procent i mars).

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply