Ökande lönesummor

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar en ökning av antal anställda (4,6 %) och ökande lönesummor (5,8 %) under Q1 2022. Lönesummorna inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med 9,8%

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply