Sanktionsavgifter GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit nya riktlinjer om en stegvis beräkning av sanktionsavgifter vid överträdelse av dataskyddsförordningen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply