Rätt till heltid

Arbetsdomstolen har funnit att att en arbetsgivare bröt mot bestämmelsen om rätten till heltid när fyra deltidsanställda brandmän i beredskap inte erbjöds lediga heltidsanställningar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply