Kraftigt höjd inflationstakt

By 14 april, 2022RSS_SRF-konsult

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar kraftigt stigande inflationstakt till följd av en allmän, bred prisuppgång, framförallt stigande el- och drivmedelspriser men även ökade priser på livsmedel.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply