Stöd för Brexit

By 12 april, 2022RSS_SRF-konsult

EU förordning ger företag möjligheter att få stöd för ökade kostnader till följd av Brexit. Stöd får lämnas för bland annat konsult- och rådgivningstjänster som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply