Fem miljöstärkande åtgärder

By 11 april, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen presenterar i vårändringsbudgeten fem åtgärder inom miljöområdet för att stärka motståndskraft och leda klimatomställningen, bland dessa ökat anslag till klimatbonusbilar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply