SKV om byggrätt för tomtmark

By 23 mars, 2022RSS_SRF-konsult

Skatteverket (SKV) har utökat ställningstagandet kring värdet av byggrätt, dvs. markvärdet när det justeras ned på grund av att tomtmark är bebyggelse med parkeringshus och liknande byggnader.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply