Rekordstort antal jobb

By 10 mars, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsförmedlingen rapporterar antalet nyanmälda lediga jobb till är rekordstort. Dock ökar antalet personer som varit arbetslösa i 12 månader eller mer.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply