Hyresvärd och laddning av elfordon

By 25 februari, 2022RSS_SRF-konsult

Skatteverket har förtydligat ställningstagandet för hur en hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme ska hanteras momsmässigt med anledning av försäljning av el för laddning av fordon.