Underlättande vid stämmor

By 3 februari, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen föreslår att den tillfälliga stämmolagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs från och med den 1 mars 2022 fram till årets slut.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply