Förmån vid parkering

By 2 februari, 2022RSS_SRF-konsult

Riksdagen har beslutat om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån som gäller fri parkering vid arbetsplatsen  till och med den 30 juni 2022. Detta ska börja gälla den 1 mars 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply