Ytterligare ändringsbudget

By 27 januari, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen avser att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag förlängd anståndstid för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 24 månader.