Producentindex stiger

By 22 december, 2021RSS_SRF-konsult

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att producentprisindex steg med 1,3 procent från oktober till november. Årstakten på hemmamarknaden var i november 2021 den högsta på 30 år.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply