Ändrade krav för körkort

By 13 december, 2021RSS_SRF-konsult

Transportstyrelsen ändrar från och med den 1 januari 2022 de medicinska kraven så att det under vissa förutsättningar ska bli möjligt att ta körkort oavsett typ av diabetes.