Hållbart krav vid upphandling

By 28 oktober, 2021RSS_SRF-konsult

Regeringen föreslår att rekommendationen att ta hänsyn till klimat, miljö, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling blir obligatorisk.