Ordinarie regler vid stämmor

By 25 oktober, 2021RSS_SRF-konsult

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply