Bostadsförmåner

By 18 oktober, 2021RSS_SRF-konsult

Skatteverket publicerar bostadsförmånerna för 2022. Nytt är att Stor-Malmö läggs till som ett område, vilket innebär totalt sex områden med olika bostadsförmånsvärden per kvadratmeter bostadsyta.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply