Arbetsmiljö prioriteras av Regeringen

By 5 oktober, 2021RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverket får i uppdrag av Regeringen att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om sådana risker i arbetsmiljön till följd av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Läs mer