Omprövning korttidsstöd

By 22 september, 2021RSS_SRF-konsult

De företag som fått ett slutligt, lagakraftvunnet beslut kan fr.o.m. den 13 oktober begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Start av handläggning beräknas vid årsskiftet 2021/2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply