Exporten ökar

By 22 september, 2021RSS_SRF-konsult

Kommerskollegiets rapport visar att Sveriges export av varor och tjänster ökade med 9 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2020. Importen ökade med 7 procent.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply