Ingen förlängning av stöd

By 17 september, 2021RSS_SRF-konsult

Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag och karensdagar, uppskjutet krav på läkarintyg och ersättning till riskgruppspersoner upphör från och med 1 oktober 2021.